برند تودور را می توان یک برند موفق سوئیسی در زمینه تولید ساعت دانست که توسط هانس ویلسدورف تاسیس شد. شاید برای شما جالب باشد که بدانید موسس برند تودور مالک برند رولکس بود و برای تولید ساعت هایی که از لحاظ کیفیت تقریبا در سطح رولکس باشند، ولی قیمت تمام شده آن ها کمتر باشد که تمام افراد بتوانند از آن