برند کاوالی که توسط یک فرد ایتالیایی به نام روبرتو کاوالی تاسیس شده است. اولین مجموعه این برند در پاریس شکل گرفت و بعد از آن در شهرهایی همچون میلان نیز دارای فروشگاه شد. روبرتو‌کاوالی سرگذشت جالبی داشت و به علت همین سرگذشت و تجربیاتی که برای تولید محصولات به دست آورده بود، توانست برند جذاب کاوالی را