اکثرا برند پولو رالف لارن را با نام مخفف آن یعنی پولو می شناسند، اما برخی دیگر آن را با نام کامل آن به یاد می آورند. در ایران تیشرت های پولو کاملا برای افراد معروف و جا افتاده می باشد و پولو شرت ها اکنون با برندهای دیگری نیز در حال تولید می باشد. چیزی که در مورد برند رالف لارن جذاب است، محصولات و یا