ری بن یک برند مشهور ایتالیایی است که خواستگاه آن در آمریکاست و در سال ۱۹۹۹ به یک شرکت ایتالیایی واگذار شد. عینک های برند ری بن در دو لاین عینک طبی و آفتابی، تولید و عرضه می گردد. در ابتدا عینک های ری بن برای محافظت از چشمان خلبان ها حین پرواز توسط یک افسر بازنشسته ارتش آمریکا ارائه شد و هم اکنون این