برندهای بسیاری در سراسر جهان به تولیدات خود ادامه می دهند و نام تعداد زیادی از آن ها برای عموم جامعه آشناست و به علت کیفیت بالای آن ها سعی در خرید محصولات آن ها دارند. در این میان برند هرمس کاملا به عنوان یک برند اَبَر لوکس شناخته می شود که خود را وقف ثروتمندانی کرده است که علاوه بر زیبایی به کیفیت