کفش مردانه

کیفیت استایل آقایان تا حد زیادی بستگی به ترکیب رنگ کفش و مدل کفش شان دارد. اگر آقایان از کفش نامناسبی استفاده کنند؛ کل استایل و ظاهر آن ها زیر سوال میرود. این یعنی هر کفشی برای یک موقعیت و استایل خاص مناسب است. برای مثال کفش آکسفورد برای یک نوع از پوشش و کفش چرمی هم برای یک نوع دیگری از پوشش مناسب است. یک نکته اصلی در استفاده درست و به جا از کفش، هماهنگ کردن رنگ کفش با دیگر آیتم های استایل مان است که می تواند بسیار ساده یا سخت باشد. برای مثال رنگ هایی مثل سفید و مشکی به راحتی هماهنگ میشوند ولی دیگر رنگ ها باید با احتیاط بیشتری انتخاب شوند. ضمن اینکه اگر بخواهیم از تن رنگ های یکسان استفاده کنیم، کار بسیار راحت است. مثلاً کفش سیاه را با شلوار سیاه و کفش قهوه ای را با شلوار قهوه ای میتوان به راحتی ست کرد؛ اما این شیوه به مرور خسته کننده و یکنواخت میشود.

فیلتر کردن