پس شما می‌خواهید یک جنتلمن باشید اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید. یک آقای محترم بودن چیزی نیست که جزو ویژگی‌های ذاتی افراد باشد، و همینطور چیزی نیست که دکمه‌ی روشن و خاموش داشته باشد. این یک سبک زندگی‌ست. اگرچه امروزه بسیاری معتقدند که این دست آقایان در لیست گونه‌‌های در حال انقراض جای می‌گیرند، امیدوارم که این مقاله باعث یک تجدیدنظر شود.

جتلمن بودن حول محور واژه‌ی “احترام” می‌گردد. احترام به خودتان، به کسانی که برایتان اهمیت دارند و کسانی که می‌خواهید برایتان اهمیت داشته باشند.

در زیر به ۱۲ نکته برای جنتلمن بودن اشاره خواهیم کرد که در همه‌ی دوران‌ها کاربرد داشته و زندگی‌تان را هم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه‌ای غنی خواهند کرد.

ادامه مطلب “چگونه یک جنتلمن باشیم: ۱۲ نکته برای تمامی دوران‌ها”