کت و شلوار های مشکی برای آقایان: آیا باید از آنها استفاده کرد؟ یا گزینه‌های هوشمندانه‌تری هم وجود دارند؟

به غیر از طوسی، آبی و قهوه‌ای، یک رنگ دیگر در دنیای کت و شلوار آقایان وجود دارد که به صورت گسترده‌ای بکار می‌رود و آن رنگی نیست جز مشکی. با وجود محبوبیت و رواج گسترده‌ی این رنگ، کماکان این سوال باقیست که آیا مشکی واقعا برازنده‌ی تعداد زیادی از آقایان می‌باشد؟

به عنوان یک قانون کلی در لباس پوشیدن، لباس‌های با رنگ روشنتر گزینه‌های کمتر رسمی‌ای محسوب می‌شوند و این در حالی‌ست که طیف‌های مختلف رنگهای طوسی، آبی و قهوه‌ای، رسمی‌تر به حساب آمده و در نتیجه برای فضاهای کاری مناسبترند. با این وجود، کت و شلوار مشکی بیش از سایر رنگها به چشم می‌خورد، اما چرا؟

ادامه مطلب “آیا پوشیدن کت و شلوار مشکی مناسب است؟”