عموما افراد از پوشییدن کلاه چهار هدف را دنبال میکنند: ۱. گرم نگه داشتن سر در زمستان ۲. محافظت چشم و صورت از نور مستقیم خورشید در تابستان ۳. استفاده به عنوان اکسسواری و برای تکمیل استایل خود ۴. استفاده به جهت تامین ایمنی سر مثل استفاده برای بعضی از ورزش ها و یا برای بعضی از مشاغل. بنابراین انواع و اقسام مختلفی از کلاه برای زنان و مردان در بازار وجود دارد که هر کدام برای موقعیتی مناسب هستند. در زمستان شاید هدف کلی ما از استفاده از کلاه، گرم نگه داشتن سر و جلوگیری از سرما خوردن و مریض شدن باشد؛ اما جنبه ی اکسسواری هم دارد چرا که افراد سعی می کنند کلاهی را انتخاب کنند که شیک و زیبا باشد و استایل زمستانه ی آن ها را تکمیل کند. از آنجایی که کلاه نوعی از اکسسواری محسوب می شود؛ هنگام پوشیدن آن باید دقت کرد که آیا سبک کلاه با سبک پوشش هماهنگی دارد یا خیر.

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح روباه cap118

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار گاو آمریکایی cap121

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دارطرح خروس cap125

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح خروس cap116

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دارطرح اسب cap117

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح سگ cap124

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح طوطی cap130

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح روباه cap134

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح ببرcap135

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح نهنگ cap105

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح طوطیcap103

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار روباهcap126

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح عقربcap128

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح شیر cap129

۲۴۸۰۰۰ تومان

اکسسوری مردانه و زنانه

کلاه نقاب دار طرح توکان cap127

۲۴۸۰۰۰ تومان