به عنوان یک تاجر قطعا می‌دانید که بر جای گذاشتن تاثیر مثبت در اولین برخورد چقدر مهم است. بخش مهمی از این کار در گرو پوششی درخور و مناسب است. بعضی افراد گمان می‌برند که سفرهای کاری نیز مانند سفرهای تفریحی جایگاه گشت و گذارند، اما اینطور نیست، سفرهای کاری کاملا جدی تلقی شده و در نتیجه مستلزم آنند که در طول اینگونه سفرها پوشش خود را جدی بگیرید!

 

راه‌های بسیاری برای خرید لباس آنلاین وجود دارند و پیدا کردن آنچه که می‌خواهید در فروشگاه‌های اینترنتی کاری بسیار آسان است. با این حال سوال اساسی این است که “چه بخریم” نه اینکه “چگونه بخریم”. در زیر به نکاتی در مورد پوشش هنگام سفرهای کاری اشاره می‌کنیم.

ادامه مطلب “راهنمای طرز پوشش در سفرهای کاری برای آقایان”